Skip to main content

Regle­menterad Sällskaps­­uniform

Tips och allmäna råd i och om tillfällen när man bär mässdräkt.

HE bryr framsida

pdf Reglementerad Sällskapsuniform i PDF

Råden kommer bl a från de publikationer i Vett och etikett som tidigare fanns vid Kungl Sjökrigsskolan och vid de andra kadettskolorna i FM.

Observera att denna folder är baserad på det som gällde enligt UniR FM 2003 års utgåva och inte uppdaterad efter den nya FM Uniformsbestämmelser 2015.


Medlem i

Sveriges Skrädderiförbund logotyp

Adress

Västmannagatan 27
113 25 Stockholm

Öppettider

Välkommen att boka tid för personlig service.